ติดตั้ง Filter Press ที่โรงงาน YRC Texttile

รูปติดตั้งเ่ครื่องรีดตะกอน Filter Press และ ทดลองเดินเครื่อง

Advertisements

Leave a comment »

INOX International Co., Ltd : Filter Press Belt Press Aerator Diffuser Screen

INOX International Co.,Ltd. was established as a Sales and Service Company in 1999, It aimed to perfrom the sales and services involved in wastewater and water treatment. INOX International’s businesses have moreover been involved in the government and private sections. The below is INOX initial information and its current activities. Read the rest of this entry »

Leave a comment »